خدمات | دکتر عزت‌الله حق‌گذار

ترمیم سینه آقایان(۰۱ دی ۱۳۹۹)

بازسازی سینه(۰۱ دی ۱۳۹۹)

ترمیم سینه های غیرقرینه(۰۱ دی ۱۳۹۹)

لیفت سینه(۰۱ دی ۱۳۹۹)

کوچک کردن سینه(۰۱ دی ۱۳۹۹)

بزرگ کردن سینه(۰۱ دی ۱۳۹۹)

افتادن پلک بالا و پایین(۰۱ دی ۱۳۹۹)

ترمیم گردن و غب غب(۰۱ دی ۱۳۹۹)

کشیدن پوست صورت(۰۱ دی ۱۳۹۹)

خالی کردن چربی صورت(۰۱ دی ۱۳۹۹)